Telèfon: +34937567173 Email: info@staybcn.com

Condicions d'ús

Llevat que s'indiqui específicament el contrari, l'accés als serveis oferts per PEBER S.L. és gratuït, si bé pot ser necessari, per qüestions de seguretat i protecció de dades o senzillament per les característiques del servei, el registre previ. En els serveis en els quals l'usuari hagi de registrar i se li faciliti un accés amb una contrasenya, l'usuari serà l'únic responsable de mantenir-la en privat.

Pel sol ús dels serveis oferts per PEBER S.L., l'usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions generals i accepta les restriccions d'ús dels serveis que es puguin imposar en el seu moment.

Estan especialment prohibits la còpia i distribució de material protegit per drets d'autor o de copyright, l'enviament de correus electrònics no sol·licitats (conegut com correu SPAM) o qualsevol tipus de comunicació similar, l'extracció de dades personals o un altre tipus d'informació o programari dels nostres sistemes informàtics i en general qualsevol altra activitat que sigui contrària a la llei, considerant que PEBER S.L. es regeix per les lleis espanyoles. En el cas de detectar-se a algun usuari realitzant aquestes activitats prohibides, PEBER S.L. és lliure de prendre mesures tals com impedir l'accés a l'infractor i cancel · lar els seus comptes d'usuari (incloent pagaments pendents si n'hi ha), i fins i tot segons la gravetat alertar les autoritats competents o emprendre accions legals per a la compensació del dany causat.

PEBER S.L. no serà responsable dels errors que es puguin produir en les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retards en la remissió, no comprometent-se tampoc a que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc podrà ser responsable en cas que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes per PEBER S.L., accedeixi als missatges, col·loqui virus informàtics o produeixi qualsevol altre tipus de dany en el sistema informàtic que pugui repercutir en els seus usuaris. PEBER S.L. ha adoptat una política de protecció de dades de caràcter personal, incloent el registre de les mateixes en l'Agència de Protecció de Dades, però no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa. Encara que posa tots els seus esforços en això, PEBER S.L. no pot garantir la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts i serveis, així com tampoc la seva veracitat o exactitud.

PEBER S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic. PEBER S.L. ofereix una considerable quantitat d'enllaços a altres pàgines web com complement a la seva oferta informativa i de serveis. No obstant això no pot fer-se responsable de la informació, productes o serveis que es pugui trobar a les adreces d'Internet que no siguin directament propietat de PEBER S.L.

PEBER S.L. no té mitjans per controlar la utilització que els usuaris fan del portal, i per tant no garanteix que ho facin de manera conforme a les presents condicions generals, si bé prendrà les mesures necessàries en cas de descobrir aquestes activitats il·legítimes, entre les quals figuraria la interrupció del servei ofert a l'infractor.

PEBER S.L. es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels seus serveis, bastant per a això comunicar-ho a través del mateix mitjà amb un preavís de quinze dies. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del servei, així com els serveis i les condicions requerides per a la seva utilització. PEBER S.L. podrá, en qualsevol moment, modificar les presents condicions generals o introduir noves condicions d'ús, inclòs el cessament de la gratuïtat, amb caràcter no retroactiu.

L'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a PEBER S.L. puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, d'acord amb la seva Política de protecció de dades de caràcter personal. L'usuari, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepta com a legislació rectora de les presents condicions l'espanyola i se sotmet per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Barcelona.