Telèfon: +34937567173 Email: info@staybcn.com

Política de privacitat

Mitjançant aquest avís, PEBER S.L. informa als usuaris de la seva web sobre la seva Política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a PEBER S.L. les dades personals que se li pugui requerir o que es pugui obtenir dels usuaris amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferits per PEBER S.L. per mitjà de la seva xarxa de llocs web. PEBER S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la industria. En aquests suposats, PEBER S.L. anunciarà a aquesta pàgina els canvis introduits amb raonable antel·lació a la seva posta en pràctica.


Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per PEBER S.L., siguent aquest titular i responsable del seu propi fitxer. Amb aquest objecte, PEBER S.L. proporcionarà als usuaris els recursos tènics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de protecció de dades o a qualsevol altre informació rellevant i puguin deixar el seu consentiment a fi de que PEBER S.L. procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals. Excepte en els camps en que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals son voluntaries, sense que la falta de contestació impliqui una merma a la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que s'indiqui una altra cosa.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals tenen com a finalitat el manteniment de la relació contractual en el seu cas establida amb PEBER S.L., la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l'usuari decideixi subscriure's, donar-se d'alta, o utilitzar l'adequació de aquests serveis a les preferencies i gustos dels usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el diseny de nous serveis relacionats, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament, per mitjants tradicionals i el·lectrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferits per o a través de PEBER S.L. actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que els usuaris no quedan obligats a contestar.

PEBER S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instalat tots els medis i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a PEBER S.L.. No obstant, l'usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. 

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb PEBER S.L. a través del correu electrònic peber@peber.es o per escrit a la direcció: Casp 31 08010 Barcelona. PEBER S.L. no cedirà les dades personals a tercers, excepte que sigui necessari per la prestació del servei sol·licitat per l'usuari, i sempre amb l'única intenció de poder realitzar el servei sol·licitat.

PEBER S.L. utilitza cookies i sessions d'usuari quan es navega per la seva xarxa de llocs web. Aquestes cookies s'associen únicament amb un usuari anònim al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognom de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que PEBER S.L. reconegui als usuaris registrats després de que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que es tinguin que registrar a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveidors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i inclús impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per utilitzar la xarxa de llocs web de PEBER S.L. no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per PEBER S.L., si bé això pot repercutir en una pitjor experiencia de navegació per raons tècniques. 

Per motius legals, PEBER S.L. podrà i haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida a les autoritats competents d'acord amb les lleis espanyoles en cas d'existir la pertinent ordre judicial, la qual només es dóna quan un jutge té ferma sospita que l'usuari ha realitzat activitats il·legals. Sota aquest supòsit, i amb la intenció de col·laborar amb la justícia, PEBER SL pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària o un altre requeriment per part de les autoritats competents segons les lleis vigents en cada moment, informació relativa a l'adreça IP que identifica la connexió de l'usuari, així com l'hora exacta de la mateixa, noms d'usuari i contrasenyes, entre altres dades. L'usuari accepta que la informació relativa a la seva IP, així com data i hora exacta, quedin associades a les activitats que realitzi en la xarxa de portals d'PEBER SL i siguin emmagatzemades en els seus propis servidors.